Een Zaakwaarnemer die goed voor je zorgt en beste uit jou haalt.

Een Zaakwaarnemer is iemand die de belangen van een speler behartigt. Maar wat is de beste zaakwaarnemer? De beste zaakwaarnemer is voor iedereen anders. Een goede zaakwaarnemer helpt bij het zoeken van een club. Het afsluiten van een goed contract. Maar een zaakwaarnemer zorgt ook voor een goed sponsorcontract. Maar misschien wel belangrijkste, je zaakwaarnemer is jouw klankboard en begeleidt je om jou de beste voetballer te laten worden. Zaakwaarneming is teamwork
Zaakwaarnemers zijn er in overvloed, een goede zaakwaarnemer is schaars. Als speler, die op zoek is naar een goed management en zaakwaarnemer weet je vaak niet waar je op moet letten. Er zijn veel zaakwaarnemers die veel beloven en weinig waarmaken.  Daarom hebben wij wel een professionele aanpak. Deze verschilt op een aantal belangrijke punten met andere zaakwaarnemers.

Een goede zaakwaarnemer die je echt 
verder helpt!


Belangrijkste is wel de begeleiding. Met ruim 10 jaar ervaring in het coachen van jongeren , afkomstig uit alle delen van de wereld, kennen we de achtergronden en de problemen. En we lossen die samen met jou op. We zijn een goede zaakwaarnemer en helpen je om mentaal de beste speler te worden. Daarnaast zorgen we dat je discipline vergroot wordt. We geven je gericht advies (aanpak, mentaliteit, discipline en fitheid conditie). Vertellen je wat je moet doen om de top te behalen. En bespreken de dingen die goed gaan en die minder goed gaan op een open en volwassen manier.

Als zaakwaarnemer begeleiden 
we je in brede zin, goed en halen beste uit je naar voren
.


De meeste voetballers die professionele ambities hebben kunnen goed voetballen. Maar het verschil zit hem in mentaliteit, discipline, life style en de juiste keuzes maken. Daarom helpen wij jou op al deze terreinen. We starten altijd met een uitgebreid kennismakingsgesprek met jou. En later ook met je ouders als je dat wil.

Daarin leggen we uit hoe we werken, en stippelen we samen een route uit. We zijn altijd realistisch. Als je er nog niet aan toe bent zeggen we dat eerlijk en we beloven nooit dingen die we niet waarmaken. We hebben veel ervaring als het aankomt op het zoeken van de juiste club maar ook op gebied van voeding, conditie en het topsport lichaam. Samen met jou kunnen we jouw droom waarmaken. Dus kom vrijblijvend langs en vul het contactformulier in voor een afspraak.

meer weten? klik hier

Best Soccer Agent

Soccer agents are plentiful, a good agent is scarce. As a player, who is looking for a thorough management and agent, you often do not know what to look out for. There are many agents who promise a lot and make little promise. We have a professional approach that differs in a number of important ways from other agents. Most important is the guidance. With over 10 years of experience in coaching young people from all over the world, we know the backgrounds and problems you encounter in your life. We help you become the best player, mentally and increase your discipline. We give you specific advice (approach, mentality, discipline and fitness condition) what you need to do, to reach the top and discuss the things that go well and that do not go well in an open and mature way.

Soccer Agent

Most soccer players who have professional ambitions can play soccer, but the difference is in mentality, discipline, life style and making the right choices. Therefore we help you in all these areas. We always start with an extensive introductory meeting with you, and later also your parents if you want.

In it, we explain how we work, and we map out a route together. We are always realistic. If you are not ready yet, we say that honestly and we never promise anything we do not live up to. As we have a lot of experience. When it comes to looking for the right club. But also in terms of nutrition, fitness and the top sport body. Together with you we can make your dream come true. So come along and fill in the contact form for an appointment.