Als spelers begeleider helpen we jonge profvoetballers mentaal sterker te worden. we kennen jouw culturele achtergrond en de problemen van de straat die jou kunnen afleiden van jouw doel. We steunen je daarbij en zoeken samen naar beste oplossing.

Het is best moeilijk als je als jonge speler geconfronteerd wordt met de professionele voetbalwereld. Je hebt een droom kan goed voetballen maar je weet niet hoe je precies verder moet om je droom waar te maken. Soms maak je verkeerde keuzes, traint te weinig of te veel. Soms weet je niet hoe je school met je voetbal moet combineren en je weet vaak ook niet hoe je bij de juiste club terecht komt. Daarom is goede begeleiding heel belangrijk! Het kan zelfs het verschil maken of je het gaat redden in de professionele voetbalwereld of niet.

Wij helpen spelers met het uitstippelen van een goed plan. Samen kijken we naar de beste club, leren je waar je op moet letten en voren als je dat wilt coaching gesprekken met je om je mentaal sterker te maken. ook kunnen we je advies geven over de juiste voeding, over je conditie en training en helpen we je de stap te maken naar een goede BVO club. We zijn altijd eerlijk en realistisch en beloven niets wat we niet waar kunnen maken. Je hebt meer aan eerlijke en goede begeleiding dan aan iemand die alles belooft waar niets van terecht komt. Niet voor niets hebben we al een grote groep talentvolle spelers die we helpen. Dus lijkt het jou ook wat of wil je gewoon eens van een van onze spelers horen wat we doen? Vul het contactformulier in op deze website of stuur een Whatsapp (rechtsonder op de Home Page).

It is quite difficult when you, as a young player, are confronted with the professional football world. You have a dream to play football but you do not know how to proceed exactly to make your dream come true. Sometimes you make wrong choices, trains too little or too much. Sometimes you do not know how to combine school with your football, and you often do not know how to get to the right club. That is why good guidance is very important! It can even make the difference whether you are going to make it in the professional football world or not.

We help players with the making of a good plan. Together we look at the best club, you learn what to look out for and if you want, we can have coaching conversations with you to make you mentally stronger. We can also give you advice on the right nutrition, your fitness and training and help you make the step to a good professional club. We are always honest and realistic and promise nothing we can not deliver. You have more to honest and good guidance, than to someone who promises everything that nothing comes of. It is not without reasons that we already have a large group of talented players that we help. So does it sounds good to you? or do you just want to hear from one of our players what we do? Fill out the contact form on this website or send a Whatsapp (bottom right of the Home Page)