Wij zijn een jonge organisatie als het gaat om het management van sporters met professionele ambities. We hanteren een professionele aanpak, zijn transparant en komen onze afspraken na. We bieden sport management voor spelers aan, spelers begeleiding, en (mental) coaching van topspelers aan.

In onze aanpak verschillen we van veel traditionele begeleiders: We helpen een speler om het beste uit zichzelf te halen,  coachen hem mentaal en zorgen dat fysiek, discipline en mentaliteit op topniveau is.  Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en coachen van jongeren uit vrijwel alle landen van de wereld kennen we de cultuur gebonden problematiek en de thuissituatie goed. Dit helpt een speler om zich te focussen en optimaal te presteren. We dagen de spelers uit en bespreken hun dagelijkse problemen waarbij we samen aan een oplossing werken. 

Door ons netwerk van jongeren komen we al vroeg in aanraking met talentvolle spelers die vaak de weg naar de top niet weten. We begeleiden en helpen ze om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen.

We are a young organization when it comes to the management of soccer players with professional ambitions. We use a professional approach, are transparent and fulfill our agreements. We offer sport management for players, player coaching, and (mental) coaching of top players.

In our approach we differ from many traditional counselors: We help a player to get the best out of himself, coach him mentally and ensure that physical, discipline and mentality is at the highest level. Through our years of experience in coaching and coaching young people from virtually all countries of the world, we know the culture-bound issues and the home situation well. This helps a player to focus and perform optimally. We challenge the players and discuss their daily problems in which we work together on a solution.

Through our network of young people we come into contact with talented players who often do not know the way to the top. We guide and help them to develop themselves as well as possible.